Новини

Протокол №7 загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЗКО»

    Завантажити "Протокол №7 загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЗКО»"

    Переглянути всі протоколи загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЗКО»

Повідомлення про загальні збори акціонерів 17 червня 2015 року

    «Публічне акціонерне товариство «ВОЗКО» (код за ЄДРПОУ 00310781, місцезнаходження: 56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції 287), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 червня 2015 року о 15.15. у приміщенні актового залу, який розташований на другому поверсі адміністративно-побутового корпусу підприємства за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 287. Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах проводиться 17 червня 2015 року за місцем проведення загальних зборів з 13.30 год. до 15.00 год.
    Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у зборах, 11 червня 2015 року.
розгорнути/згорнути повідомлення про загальні збори

Інформація про ліквідацію підприємства

    11.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ВОЗКО», у зв'язку iз погiршенням фiнансового становища пiдприємства, яке пов'язане iз полiтичною ситуацiєю в країнi та збiльшенням вартостi iноземної валюти, що, у свою чергу, привело до втрати бiльшої частини ринку збуту продукцiї та значним зростанням зобов'язань товариства по кредитам, прийняте рiшення про припинення ПАТ «ВОЗКО» шляхом його лiквiдацiї.
    Результат голосування: «ЗА» - 85 864 577 голосiв що складає 100% присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% присутнiх на зборах.
розгорнути/згорнути інформацію про ліквідацію

Доповнення до оголошення про збори в березні 2015 року

    «Публічне акціонерне товариство «ВОЗКО» (код за ЄДРПОУ 00310781, місцезнаходження: 56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції 287) повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2015 року о 10.00 у приміщенні актового залу, який розташований на другому поверсі адміністративно-побутового корпусу підприємства за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 287, опублікованого у виданні «Бюлетень. Цінні паперів України» № 41 (4085) від 06 березня 2015 року. розгорнути/згорнути доповнення про збори

Повідомлення по зміну порядку денного позачергових зборів

    «Публічне акціонерне товариство «ВОЗКО» (код за ЄДРПОУ 00310781, місцезнаходження: 56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції 287) повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2015 року о 10.00 у приміщенні актового залу, який розташований на другому поверсі адміністративно-побутового корпусу підприємства за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 287, опублікованого у виданні «Бюлетень. Цінні паперів України» № 41 (4085) від 06 березня 2015 року. розгорнути/згорнути доповнення до порядку денного