Офіційна інформація

Про завод > Офіційна інформація

 Протокол №7 загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЗКО»

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 Протокол №6 загальних зборів акціонерів від 11.04.2015

 Протокол №5 загальних зборів акціонерів від 27.02.2015

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента на 03.03.2015

Спростування

    Цим повідомляємо, що Емітентом перерозміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власній сторінці в мережі Інтернет - Річну інформацію емітента цінних паперів за 2013 рік, яка була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власній сторінці в мережі Інтернет 25.04.2014 року.
    Причини перерозміщення – виправлення технічних помилок та включення тексту аудиторського висновку. Виправлена річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік перерозміщена 30.05.2014 року.
    Довідково зазначаємо, річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік була оприлюднена:
  − у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (перше розміщення) 25.04.2014 року.
  − на власній веб-сторінці (перше розміщення) 25.04.2014 року
  − опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 28.04.2014 №80(1833).

 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента на 23.04.2014
 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента на 1.04.2014

 Основні показники фінансово-господарчої діяльності підриємства за 2013 р.

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

 Основні показники фінансово-господарчої діяльності підриємства за 2012 р.

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік